Сума/ліміт кредитів, що надаються одному члену кредитної спілки (в тому числі споживчі): 

мінімальна - 2 000,00 гривень, максимальна - 600 000,00 гривень.

Строк кредитування – від 1 місяця до 5 років.

Схеми кредитування та умови отримання акційної пропозиції      Завантажити в PDF

 - Підвиди споживчих кредитів та процентні ставки по ним - переглянути     Завантажити в PDF

 Інформація про послуги з надання споживчих кредитів та їх різновиди

 1. СПОЖИВІ КРЕДИТИ НА ІНШІ ПОТРЕБИ:

УМОВИ ПОСЛУГИ гіперпосилання на файл із умовами послуги                                                                        Завантажити PDF

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО  КРЕДИТУ – гіперпосилання на файл із інформацією згідно додатку 1, 2, 3 до ПОЛОЖЕННЯ №100                                                                                                                 Завантажити PDF

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ гіперпосилання на файл із попередженням                                  Завантажити PDF

ПОПЕРЕДЖЕННЯ МІКРОКРЕДИТИ гіперпосилання на файл із попередженням                                            Завантажити PDF  

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТгіперпосилання на вебсторінку КС із договором   https://www.kscfp.com.ua/pravula-poslyg

 2. СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ АУДІО-, ВІДЕО-ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА  ОМП'ЮТЕРІВ:

УМОВИ ПОСЛУГИ гіперпосилання на файл із умовами послуги                                                                                 Завантажити PDF

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ – гіперпосилання на файл із інформацією згідно додатку 1-до ПОЛОЖЕННЯ №100                                                                                                                        Завантажити PDF

ПОПЕРЕДЖЕННЯ гіперпосилання на файл із попередженням                                                                                           Завантажити PDF

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ: гіперпосилання на вебсторінку КС із договором     https://www.kscfp.com.ua/pravula-poslyg

ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ 

Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Центр фінансових послуг» гіперпосилання на вебсторінку КС із положенням     https://www.kscfp.com.ua/pravula-poslyg

3. СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ:

УМОВИ ПОСЛУГИ гіперпосилання на файл із умовами послуги                                                                                  Завантажити PDFF

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ – гіперпосилання на файл із інформацією згідно додатку 2-до ПОЛОЖЕННЯ №100                                                                                                                        Завантажити PDF

ПОПЕРЕДЖЕННЯ гіперпосилання на файл із попередження                                                                                        Завантажити PDF

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ: гіперпосилання на вебсторінку КС із договором   https://www.kscfp.com.ua/pravula-poslyg

ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ – Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Центр фінансових послуг» гіперпосилання на вебсторінку КС із положенням     https://www.kscfp.com.ua/pravula-poslyg

4. КРЕДИТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ, БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ НЕРУХОМОГО МАЙНА:

УМОВИПОСЛУГИ гіперпосилання на файл із умовами послуги                                                                                 Завантажити PDF

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ – гіперпосилання на файл із інформацією згідно додатку 2-до ПОЛОЖЕННЯ №100                                                                                                                      Завантажити PDF

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ гіперпосилання на файл із попередженням                                            Завантажити PDF

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ: гіперпосилання на вебсторінку КС із договором     https://www.kscfp.com.ua/pravula-poslyg

ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ – Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Центр фінансових послуг» гіперпосилання на вебсторінку КС із положенням     https://www.kscfp.com.ua/pravula-poslyg

 Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”. Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яку розміщено в таблиці «Підвиди кредитів членам кредитної спілки та процентні ставки по ним», та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п.3.2.1.4. Положення про фінансові послуги.

 Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

•  платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту;

•  платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України;

- умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України;

- поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

- Підвиди комерційних кредитів, кредитів на ведення фермерських господарств та процентні ставки по ним - завантажити

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться у Положенні про фінансові послуги, яке є внутрішніми правилами, якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам кредитної спілки, та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі «Правила надання фінансових послуг».

Схеми кредитування представлені в п. 3.2 Положення про фінансові послуги - завантажити

Реквізити для сплати по перерахунку (через банк):

Отримувач: Кредитна спілка "Центр фінансових послуг"Код ЄДРПОУ отримувача: 33738861

Рахунки отримувача: 

1. UA253052990000026500046200538 в АТ КБ «ПриватБанк»

2. UA913808050000000026003306196 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

3. UA043204780000000002650120949 в АБ «Укргазбанк»

Призначення платежу:«Проплата згідно кредитного договору № В-…. від __.__.20__ р. за ____________(ПІБ позичальника)»

 

Як сплачувати кредит через термінал Приватбанку:

- вибираєте: Банківські послуги - Інші операції - Платіж за реквізитами (від фіз.осіб)

- в стрічці «Пошук за назвою або реквізитами» набираєте: ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

- обираєте: СПЛАТА ПО КРЕДИТУ, вводите номер договору, дату договору, суму платежу

 

- Підвиди кредитів іншим кредитним спілкам та річні процентні ставки по ним - завантажити

Архів підвидів кредитів та річних процентних ставок по ним

 

УВАГА: МИ НЕ ПРАЦЮЄМО З КРЕДИТНИМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ ТА КОЛЕКТОРСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ !

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  ОФІС:
01033, м.Київ, вулиця Жилянська, будинок 68

приміщення 321, кімната 2     (21-й поверх)

Пн-Пт: з 09:00 до 18:00, 
без обідньої перерви, Сб-Нд - вихідний

-----------------------------------------------------------------------------

Відділення - індивідуальний графік роботи