УМОВИ ЧЛЕНСТВА В КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ:

- Членами нашої спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, мають повну цивільну дієздатність та є членами Всеукраїнської громадської організації «Право та обов’язок». Членами Всеукраїнської громадської організації «Право та обов’язок» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та поділяють мету (цілі) і напрями діяльності Організації, визнають її Статут.

- Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи.

- Вступний внесок - 1 гривня, обов'язковий пайовий внесок – також 1 гривня.